Activiteiten

Op donderdag 27 april is het Koningsdag. In ons dorp Westmaas in de Hoeksche Waard zijn dan van ’s ochtends tot ’s avonds allerlei activiteiten voor jong en oud rondom de Dorpskerk aan de Breestraat. Verderop in dit programmaboekje kunt u lezen wat er allemaal georganiseerd wordt.

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei zullen ook de oorlogsslachtoffers in Westmaas herdacht worden. Na een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk zullen er kransen en bloemen gelegd worden bij ons oorlogsgedenkteken “De Traan”. Hierna zal een stille tocht naar de begraafplaats voeren waar er bij de drie oorlogsgraven herdenkingskaarsen worden ontstoken. Voor de andere activiteiten die we in de loop van het jaar organiseren zullen we u op de hoogte brengen via de media (Het Kompas, Facebook, Instagram,e.a.). Wij hopen iedereen te ontmoeten tijdens de verschillende festiviteiten. Door uw aanwezigheid en deelname kunt u elkaar laten zien waarin een klein dorp als Westmaas groot en gezellig kan zijn! Het bestuur roept u op om op Koningsdag mee te doen aan de (oranje)vreugde door massaal de vlag met oranje wimpel uit te hangen!

Kijk in het menu voor alle activiteiten!