Doelstelling

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas stelt zich volgens haar statuten ten doel het bevorderen van festiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten die verband houden met ons Koninklijk Huis. Voorts is zij actief bij activiteiten die in het kader van de 4 en 5 Mei-viering georganiseerd worden. Verder blijkt haar activiteit ook bij de jaarlijkse organisatie van het zomeravondconcert in de maand juni op het kerkplein in Westmaas, een bijeenkomst van senioren, de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in november en het Kerstcafé op het kerkplein op de laatste zaterdag voor Kerst.