Koningsdag

Weer sfeervolle Koningsdag in Westmaas 2024

’s Morgens werd onder stromende regen om 07.30 uur begonnen met het gereed maken van het kerkplein w.o. het opzetten van de tent. Er was weer veel medewerking aanwezig.  De festiviteiten begonnen met het vlag hijsen door raadslid Paul Rijken, waarna de aanwezige de kerk betraden om de aubade bij te wonen. Da Capo verwelkomde hen met de mars Prestige. Sebastian van Etten stond in zijn openingswoord stil bij de twee ereleden Piet van der Mark en Rook Belder die na resp. 15 en 45 jaar dit jaar het bestuur van de vereniging gaan verlaten. Hij overhandigde hen een fraai uitgevoerde oorkonde. Verder feliciteerde hij Peter Buijs en Theo van der Mark die op 26 april jl. de versierselen mochten ontvangen behorende bij hun Koninklijke onderscheiding.

Vervolgens sprak Paul Rijken namens de gemeente Hoeksche Waard de aanwezigen toe. Hij wees o.a. op de vele activiteiten die vanuit de Oranjevereniging voor de Westmaasse gemeenschap worden georganiseerd en kenmerkend zijn voor dit mooie dorp. Hierna werden vaderlandse liedjes met begeleiding van Da Capo gezongen en met het zingen van 2 coupletten van ons nationale volkslied werd de aubade afgesloten.

Inmiddels was het weer aanzienlijk opgeklaard en scheen de zon. Vervolgens was er de kinderoptocht waaraan relatief veel kinderen deelnamen. Rond 12.00 uur was er weer het gebruikelijke oranjebitter drinken gevolgd, waarbij ook de fooienpot voor “Geven om Jong Leven” aanwezig was die € 202,05 opbracht. Daarna was er een verloting waarbij vrijwel alle prijzen gesponsord werden door verschillende bedrijven, gevolgd door een modeshow. De activiteiten werden afgesloten met de alom bekende Westmaasse volksspelen die door Sebastian van Etten werden gepresenteerd. Op het kerkplein en rondom de Breestraat was er weer veel publiek aanwezig. Aan deze Westmaasse volksspelen, die uit allemaal oudhollandse spelletjes bestaan, deden 7 teams mee. Als winnaar kwam uit de bus het team Boer-Koen dat erg hoog scoorde bij het z.g. spijkerbroek hangen, want daar werd een tijd van 9 minuten en 16 seconden geklokt. Dit team wist de wisselbokaal in beslag te nemen.

Het programma werd afgesloten met een gezellig samenzijn op het kerkplein met muziek van FLM Drive-in-Show die de gehele aanwezig was. Het was weer een gezelloge Koningsdag waarbij de aanwezigen, naast onderling contact, voorts konden genieten van de catering van Scouting Mijnsheerenland.                                                                                                             

Terugbik 2023

Ondanks de minder fraaie weersvooruitzichten voor Koningsdag 2023, bleek de werkelijkheid veel positiever te zijn. Het was zeker ’s morgens koud, maar al gauw kwam de zon en het bleef de hele dag goed weer.

Het programma begon met het vlag hijsen door burgemeester Aptroot en een trompetsignaal van Hugo Bestebreur. Vervolgens was er de aubade in de kerk m.m.v. Da Capo. In zijn welkomstwoord wees Sebastian van Etten op de grote betrokkenheid van de Westmazenaars bij het werk van de plaatselijke oranjevereniging. De burgemeester, die eerst een rondje Breestraat had gemaakt en onder de indruk kwam van de leuke vrijmarkt, prees de oranjevereniging die zich al jaren in het dorp Westmaas op de brede wijze manifesteert.  Ook was hij onder de indruk van de dorpskerk van Westmaas met haar drie gebrandschilderde ramen uit 1752. De aubade was wat langer dan gebruikelijk. Naast enkele concertwerken begeleidde Da Capo het zingen van diverse liedjes. 

Na de aubade was er weer een optocht met medewerking van meneer Fanfare. Er was een goede belangstelling en deze manier van muzikale begeleiding viel goed in de smaak. Na de optocht was het oranje bitter drinken met de fooienpot die € 239,15 opbracht. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hierna volgde de verloting waarvoor De Koningshoeve en Plus Mijnsheerenland prijzen hadden gesponsord, terwijl Ron’s bakery tegen inkoopprijs de taarten had geleverd.

’s Middags werd het programma met een modeshow van M&Y Fashion uit Westmaas voortgezet.  Ook voor dit onderdeel was grote belangstelling. Ondertussen was ook de kraam van de oranjevereniging geopend waar men toegangskaarten kon kopen om de feestavond op 23 september 2023 t.g.v. het 100-jarig bestaan te kunnen bijwonen.

Om 15.00 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen, waaraan door 9 teams werd deelgenomen. Het team De Gerries onder aanvoering van Claudia Schipper, werd winnaar en mocht de wisselbokaal van Binnenmaas Natuursteen in ontvangst nemen. Koningsdag werd muzikaal afgesloten door FLM Drive-in-Show. 

Een stralende Koningsdag, weliswaar wat fris, met veel publiek ook van buiten Westmaas zorgde ervoor dat het bestuur van de oranjevereniging met genoegen mag terug zien op een in alle opzichten zeer geslaagde Koningsdag 2023.

Truckersrit 2023

Op Koningsdag werd er weer een truckersrit georganiseerd. De auto’s kwam over de provinciale weg langs Westmaas.