Koningsdag

Koningsdag 2024

De feestelijkheden beginnen om 10.30 uur met een aubade in de Dorpskerk van Westmaas met medewerking van Da Capo, nadat tevoren de vlag op het kerkplein wordt gehesen. Vervolgens is er een kinderoptocht door het dorp. De gehele dag zijn er springkussens indien voor een passende begeleiding kan worden gezorgd. 

Om 12.15 uur is er Oranjebitter drinken en is er weer een Oranjeverloting. Er is weer een modeshow aan de Breestraat en verder zijn er de gehele middag Wesmaasse volksspelen die ieder jaar opnieuw een geweldige attractie zijn. Muziek en geluid wordt verzorgd door FLM Drive-in Show. De catering is zoals vanouds weer in handen van Scouting Mijnsheerenland. Van 17.00 – 19.00 uur is er de muzikale afsluiting.

Ook dit jaar komen de Truckers weer langs Westmaas. Dat gebeurt nu voor de 30ste keer. De auto komen weer over de provinciale weg langs Westmaas. Verwacht wordt dat dit weer tussen 15.30 en 16.00 uur is.

Terugbik 2023

Ondanks de minder fraaie weersvooruitzichten voor Koningsdag 2023, bleek de werkelijkheid veel positiever te zijn. Het was zeker ’s morgens koud, maar al gauw kwam de zon en het bleef de hele dag goed weer.

Het programma begon met het vlag hijsen door burgemeester Aptroot en een trompetsignaal van Hugo Bestebreur. Vervolgens was er de aubade in de kerk m.m.v. Da Capo. In zijn welkomstwoord wees Sebastian van Etten op de grote betrokkenheid van de Westmazenaars bij het werk van de plaatselijke oranjevereniging. De burgemeester, die eerst een rondje Breestraat had gemaakt en onder de indruk kwam van de leuke vrijmarkt, prees de oranjevereniging die zich al jaren in het dorp Westmaas op de brede wijze manifesteert.  Ook was hij onder de indruk van de dorpskerk van Westmaas met haar drie gebrandschilderde ramen uit 1752. De aubade was wat langer dan gebruikelijk. Naast enkele concertwerken begeleidde Da Capo het zingen van diverse liedjes. 

Na de aubade was er weer een optocht met medewerking van meneer Fanfare. Er was een goede belangstelling en deze manier van muzikale begeleiding viel goed in de smaak. Na de optocht was het oranje bitter drinken met de fooienpot die € 239,15 opbracht. Dit bedrag wordt overgemaakt naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hierna volgde de verloting waarvoor De Koningshoeve en Plus Mijnsheerenland prijzen hadden gesponsord, terwijl Ron’s bakery tegen inkoopprijs de taarten had geleverd.

’s Middags werd het programma met een modeshow van M&Y Fashion uit Westmaas voortgezet.  Ook voor dit onderdeel was grote belangstelling. Ondertussen was ook de kraam van de oranjevereniging geopend waar men toegangskaarten kon kopen om de feestavond op 23 september 2023 t.g.v. het 100-jarig bestaan te kunnen bijwonen.

Om 15.00 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen, waaraan door 9 teams werd deelgenomen. Het team De Gerries onder aanvoering van Claudia Schipper, werd winnaar en mocht de wisselbokaal van Binnenmaas Natuursteen in ontvangst nemen. Koningsdag werd muzikaal afgesloten door FLM Drive-in-Show. 

Een stralende Koningsdag, weliswaar wat fris, met veel publiek ook van buiten Westmaas zorgde ervoor dat het bestuur van de oranjevereniging met genoegen mag terug zien op een in alle opzichten zeer geslaagde Koningsdag 2023.

Truckersrit 2023

Op Koningsdag werd er weer een truckersrit georganiseerd. De auto’s kwam over de provinciale weg langs Westmaas.  Kijk in het fotoalbum bij Koningsdag voor een paar mooie foto’s van de Truckersrit.