Dodenherdenking

4 mei 2024

De plechtigheid begint om 19.00 uur met een bijeenkomst in de Dorpskerk van Westmaas. Mariël van Steensel, één van de nabestaanden van De Vijf van Greup, zal de 4 mei-lezing houden. Omstreeks 19.35 uur verlaten de aanwezigen de kerk om bloemen/kransen te leggen bij het oorlogsmonument De Traan. Na het spelen van The Last Post en de acht klokslagen volgt 2 minuten stilte. Nadat het eerste couplet van het Wilhelmus is gezongen volgt de Stille tocht naar de algemene begraafplaats van Westmaas.

Terugbik 2023

Bijeenkomst in de Dorpskerk 2023 terugkijken:
https://www.youtube.com/watch?v=jpIxrm258z8&t=499s

U kunt ook direct doorklikken naar een onderdeel van het programma:

Impressie van de 4 mei-herdenking 2023 Westmaas

Ingetogen, plechtig, stijlvol en professioneel georganiseerd zo kan men de dodenherdenking in Westmaas het beste kwalificeren. Om klokslag 19.00 uur heette de voorzitter van de oranjevereniging, Sebastian van Etten, de aanwezigen in een volle dorpskerk in Westmaas welkom.

Namens de gemeente Hoeksche Waard sprak wethouder, mevr. Joanne Blaak-van de Lagemaat. Zij wees op het vele leed dat mensen elkaar tijdens de Tweede wereldoorlog hebben aangedaan. Zij doet een oproep elkaars opvattingen en meningen te respecteren door meer begrip te hebben voor elkaar. We moeten de tegenstellingen die er ongetwijfeld zijn niet benadrukken, maar juist zoeken naar die elementen die ons binden. Die boodschap moeten we aan elkaar doorgeven, aldus de wethouder.

Hierna volgde een muzikaal intermezzo door Elma van den Dool, sopraan en Wim van Herk, piano die twee werken van Gabriel Fauré ten gehore brachten, waarna Niek Bout een herdenkingstoespraak hield. Niek is de zoon van Nicolaus Bout, gehuwd met Wilhelmina Johanna Plomp uit Westmaas, die in het verzet was en zich met anderen bezighield om o.a. Joodse mensen via België en Frankrijk naar Engeland te vluchten. In maart 1945 werd Nicolaus Bout door een NSB-er verraden en gearresteerd, waar hij op 3 april in Rotterdam met nog zes andere mensen werd gefusilleerd. De toenmalige predikant, ds. K.J.H. Burgy schrijft in “De oorlog in Westmaas” dat hij veronderstelde dat Westmaas een ‘schoon’ dorp was zonder verraders, maar dat bleek niet zo te zijn. Later werd Nicolaus Bout na een uitvaartdienst in de dorpskerk, geleid door ds. Burgy, met militaire eer begraven.

Niek citeert tenslotte ds. J.J. Buskes die over “de 5 van Greup” een In memoriam Joris de Heus schreef. “Joris de Heus en zijn vrienden begonnen aan een nieuw verhaal, een nieuw leven met een vrede die nooit zal ophouden omdat de nieuwe aarde geregeerd zal worden door de Vredevorst en waar geen oorlog meer zal zijn”, zo besloot Niek Bout zijn herdenkingstoespraak.

Na een tweede muzikaal intermezzo van Emma van den Dool en Wim van Herk die twee werken van Frans Schubert vertolkten, werd er door Caithlin Franken en Victor Roos van de beide basisscholen een gedicht voorgedragen getiteld “Vandaag en morgen” van Femke Allaart.  

De herdenkingsdienst in de kerk eindigde met het zingen van het 6e couplet van het Wilhelmus, waarna de plechtigheid buiten werd voortgezet. Daar waren reeds veel mensen op het kerkplein aanwezig. Namens de gemeente Hoeksche Waard werd een krans gelegd door wethouder Joanne Blaak en de heer G. Neele; namens de Protestantse gemeente Nieuwland door ds. Madelon Vroonland en de heer Leendert Koster en namens de oranjevereniging door Daud Bloem en Bas Kuipers. Een bloemstuk werd namens de Veteranen Hoeksche Waard gelegd door Marcel de Kreek en namens LHBT door Meay Touw en Dionne Laurent. Hierna legden de aanwezigen een roos bij het monument die zij bij de uitgang van de kerk kregen uitgereikt.

Om twee minuten voor acht werd door Esther van der Mark “The Last Post” op trompet gespeeld en na de 8 klokslagen volgde 2 minuten stilte. Met begeleiding door het kerkorgel dat door Wim van Herk werd bespeeld, werd het 1e couplet van het Wilhelmus gezongen.

Hierna begon de stille tocht naar de algemene begraafplaats. Hier plaatsten kinderen een grafkaars bij de drie oorlogsgraven van Nicolaus Bout, Jacobus van Etten en Johannes Kolf. Daarna ging men weer terug naar de Munnik waar men onder het genot van koffie/thee nog even bijeen bleef. 

De dodenherdenking Westmaas 4 mei 2023 was weer een zeer bijzondere en indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst.

Het (digitale)boek Oorlog in Westmaas

Onder het kopje Publicaties vindt u het boek Oorlog in Westmaas.

In deze uitgave komen circa 20 personen aan het woord die hun oorlogsherinneringen uit Westmaas vertellen. Deze bundel is uitverkocht, maar wanneer blijkt dat er dat er enkele tientallen personen zijn die hierin interesse hebben, is een herdruk mogelijk.