Organisatie

Bestuur

De mensen die in Westmaas rondom de activiteiten van Koningsdag e.d. activiteiten ontwikkelen doen dat vanuit de verenigingsvorm. De vereniging kent zo’n 400 leden en jaarlijks worden zij uitgenodigd de algemene ledenvergadering te bezoeken waar alle huishoudelijke zoals jaarverslag en financiën worden besproken en vastgesteld. Op deze wijze hebben leden dus direct invloed op de inhoud van het programma. Het bestuur komt jaarlijks 4 á 5 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen, die nooit langer dan 1,5 uur duren, worden meestal in het kerkelijk centrum “De Munnik” gehouden.

Het bestuur is samengesteld als volgt:

 • Sebastian van Etten, voorzitter, Cabbeweide 56;
 • Rook Belder, secretaris-penningmeester, Leeuwendaal 46;
 • Bianca Hagendoorn, bestuurslid, Prins Willem Alexanderlaan 57;
 • Barend de Jong, bestuurslid, Cabbeweide 62
 • Henk de Koning, bestuurslid, Botweg 1a;
 • Piet van der Mark, bestuurslid, Mastland 3;
 • Marieke Reulen, bestuurslid, Cabbeweide 66;
 • Bart de Wit, bestuurslid, Vlaskkers 17;
 • Sanne van der Wulp, bestuurslid, Munnikendijk 44A.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het terrein waarop de activiteiten plaatsvinden, zowel voor deelnemers als publiek, is geheel voor eigen risico.

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid die het gevolg is van letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.

Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.

Vrijwilligers

Naast een zevental bestuursleden, die zich met hart en ziel voor het werk van de Oranjevereniging inzetten, kan het bestuur rekenen op verschillende vrijwilligers die het bestuur terzijde staan. Dat loopt uiteen van verkeersregelaar, strepentrekken voor de volksspelen tot medewerking bij de opbouw en het afbreken van verschillende attributen die nodig zijn om het feest in Westmaas mede te doen slagen.

Nieuws:

Rook Belder benoemd tot Bondsridder bij afscheid van Oranjevereniging Westmaas

Bij zijn afscheid van de Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” Westmaas is Rook Belder benoemd tot erelid en tot Bondsridder van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland (KBOV). Belder (78) was sinds 1979 als secretaris-penningmeester de ‘spin in het web’ bij de vele activiteiten en initiatieven van de Oranjevereniging. Zijn mede bestuurslid Piet van der Mark nam na 15 jaar afscheid en werd beloond met een erelidmaatschap van de Oranjevereniging en de erespeld met draagspeld van de landelijke Bond. 

Afscheidsreceptie

De huldiging vond plaats tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging op 27 februari. Omdat nog gedeeltelijk in zijn opvolging moet worden voorzien blijft Rook Belder nog tot komende zomer in functie als secretaris-penningmeester. Beide scheidende bestuursleden wordt op 14 september a.s. nog een officiële en feestelijke afscheidsreceptie in De Koningshoeve aangeboden.

Rook Belder en Piet van der Mark werden op de jaarvergadering in De Munnik in Westmaas waarderend toegesproken door Sebastian van Etten, voorzitter van de Oranjevereniging, en Adriaan van der Pols, ambassadeur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Piet van der Mark ontving het erelidmaatschap van de Oranjevereniging en de erepenning met draagspeld plus bijbehorende oorkonde van de KBOV wegens zijn vaak praktische bijdragen aan de activiteiten van de Oranjevereniging. Zoals o.a. de opbouw bij evenementen, zijn technische kennis, de contacten met de brandweer en de scholen en zijn aandeel in de voorbereiding van de 4 mei herdenkingen..

Gemeenschap

Rook Belder trad aan in 1979, het laatste regeringsjaar van Koningin Juliana en de tijd waarin Margaret Thatcher de eerste vrouwelijke premier van Engeland werd. Als belangrijke bijdragen aan de gemeenschap van Westmaas, naast al zijn werk voor Koninginne- en Koningsdagen, werden o.a. zijn initiatieven genoemd voor de viering van het 550-jarig bestaan van Westmaas in 1990, de traditionele Dorpsfeesten in september, de 4 mei herdenking van de laatste jaren en de twee boeken die hij schreef over de geschiedenis van de Oranjevereniging. De KBOV-ambassadeur reikte Rook Belder de gouden erepenning met draagspeld en de bijbehorende oorkonde uit en maakte zijn benoeming tot Bondsridder bekend. 

Rook Belder op zijn beurt bedankte voor de blijken van waardering en prees de samenwerking met de andere bestuursleden, met name met de jonge voorzitter Sebastian van Etten, die zich inmiddels ook al 25 jaar inzet voor de Oranjevereniging die zoveel betekent voor het dorp Westmaas.

Westmaas, 5 maart 2024. 

 • Bijlage: foto tijdens de ledenvergadering van 27 februari gemaakt. Van links naar rechts: Adriaan van der Pols, Jenneke en Piet van der Mark, Rook en Teja Belder en Sebastian van Etten. (Foto: Betske Schipper. De foto is nu eigendom van de Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” Westmaas, vrij van publicatierechten).
 • Meer informatie: Sebastian van Etten, voorzitter Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” Westmaas, T: 06-41581499 E: sebaswm@hotmail.com