Historie

Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, werd op 13 september 1923 een jubileumfeest in Westmaas gegeven dat door een daarvoor ingesteld comité georganiseerd was. Uit de documentatie die daarover bestaat, blijkt dat het een ware feeststemming was die tot middernacht duurde, waarmee Westmaas aantoonde feest te kunnen vieren. Er werd hulde gebracht aan het comité dat dit feest organiseerde, want rijk en arm, jong en oud hadden hiervan genoten. Dat was de reden waarom het comité op 22 september 1923 werd omgezet in een Oranjevereniging.

Omdat een deel van de buurtschap Greup onder de Gemeente Westmaas ressorteerde, was destijds in de statuten bepaald dat er minstens één bestuurslid in Greup woonachtig moest zijn.

Dit is het beste bewijs dat de Oranjevereniging ook destijds oog had voor de kleinschaligheid die in kleine woongemeenschappen zijn. Toen Nederland op 5 mei 1945 van Nazi-Duitsland bevrijd was, zorgde de Oranjevereniging er voor dat er, naast de activiteiten op Koninginnedag, ook jaarlijks op 5 mei feestelijkheden werden gehouden die in het teken van de bevrijding stonden. De behoefte was groot om zoveel mogelijk in Hoeksche Waards verband deze feestelijkheden te organiseren. Daarom werd in 1945 de Federatie van Oranjeverenigingen Hoeksche Waard opgericht. Die organiseerde jaarlijks bevrijdingstochten voor schoolkinderen uit de gehele Hoeksche Waard. Ter gelegenheid van de 10-jarige herdenking van de bevrijding van ons land werd in 1955 een groots opgezette historische en allegorische optocht gehouden waaraan door veertien gemeenten in de Hoeksche Waard werd deel genomen. Hieraan deed ook de Westmaasse Oranjevereniging actief mee.

In 1973 organiseerde de Oranjevereniging een groot feest ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana. In 1979 organiseerde zij in augustus een oogstfeest. Er werd een oogstcomité opgericht dat in de periode 1980 – 1995 regelmatig oogstfeesten organiseerde.

Het jaar 1980 was ook weer een herdenkingsjaar. Toen trad Koningin Juliana af die door haar dochter Koningin Beatrix werd opgevolgd. Ook was het dat jaar 35 jaar geleden dat ons land van Nazi-Duitsland werd bevrijd. In samenwerking met de vereniging Veilig Verkeer Nederland afdeling Westmaas-Mijnsheerenland werd vanaf 1982 jaarlijks een fietspuzzeltocht op de laatste zaterdag van augustus georganiseerd.

In 1988 nam de Oranjevereniging het initiatief om in 1990 ter gelegenheid van het 550-jarig bestaan van Westmaas een groot feest te organiseren dat een week duurde en waarover mensen, die dit feest meemaakten, soms nog spreken. Dat was dan ook de aanleiding waarom de Oranjevereniging in 1996 het initiatief nam een Comité Dorpsfeest Westmaas op te richten, de huidige Stichting Dorpsfeest Westmaas.

In 1998 werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging het boek “Westmaas en Oranje” uitgegeven, dat Rook Belder samenstelde. Vanaf het jaar 2000, toen 55 jaar bevrijding van ons land werd herdacht, is de interesse voor de 4-Meiviering toegenomen. Dat manifesteert zich in de toenemende deelname aan de jaarlijkse Stille Tocht die vanuit Heinenoord door de Oranjeverenigingen van de Gemeente Binnenmaas wordt georganiseerd.

In 2010 werd ter gelegenheid van de 65-jarige bevrijding van ons land een scholenproject gehouden, waarbij de Oranjevereniging van Westmaas als één van de weinige oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard een afgestemd programma bood in relatie tot de bevrijding. Toen is ook het idee geopperd om een oorlogsgedenkteken rondom de Dorpskerk te plaatsen, een aangelegenheid die in 2018 zal worden gerealiseerd.

Toen Koningin Beatrix in januari 2013 aankondigde in april van dat jaar afstand van de troon ter wille van haar zoon Prins Willem Alexander te doen, gaf de Oranjevereniging aan alle kinderen in Westmaas tot en met groep 8 een herinnering in de vorm van een geslagen 2 euromuntstuk met daarop de beeltenis van Hare Majesteit Koningin Beatrix en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander. Dat was verpakt in een insteekhoesje vergezeld van een aanbiedingskaartje van de Oranjevereniging.

Bij de 70-jarige herdenking van de bevrijding werd in september 2015 aan alle schoolkinderen in Westmaas het door Rook Belder samengestelde boek “De oorlog in Westmaas – Herinneringen van (oud-)inwoners” door burgemeester mr. drs. A.J. Borgdorff MPM aan de schoolkinderen op de beide scholen uitgereikt.

Naast activiteiten rondom ons Koninklijk Huis en de viering van 4 en 5 mei, organiseert de Oranjevereniging sinds vele jaren de St. Nicolaasoptochten in Westmaas en wordt er jaarlijks in de maand juni een Zomeravondconcert gehouden op het kerkplein dat door Binnenmaas fanfare Orkest “Da Capo” wordt gegeven. Bovenstaande activiteiten geven aan dat het bestuur van de Oranjevereniging – toen en nu – oog had en nog heeft voor de vitaliteit van de dorpskern Westmaas. Want door zoveel mogelijk samen dingen te doen, bevorderen we de betrokkenheid als inwoners op elkaar.