Dorpsfeest Westmaas

Dorpsfeest Westmaas 2024

Op zaterdag 7 september 2024 zal de Werkgroep van de Oranjevereniging weer een dorpsfeest organiseren. Nadere bijzonderheden volgen.

Terugblik 2023: Ons 100-jarig jubileum

In het weekend van 22 – 24 september 2023 werd uitgebreid aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van onze vereniging.  

Op vrijdagavond 22 september, dus precies 100 jaar na de oprichting, was er een jubileumsamenkomst in de dorpskerk voor onze leden, waarvan er ruim100 aanwezig waren. Voorzitter Sebastian van Etten noemde in vogelvlucht enkele hoogtepunten uit de 100-jarige geschiedenis. Die geschiedenis is weergegeven in het in april 2023 verschenen boek “100 jaar Westmaas en Oranje”, dat door Rook Belder is geschreven. Sebastian besloot zijn toespraak met de woorden dat de 100-jarige Oranjevereniging met veel vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijkt, want de bevolking van ons mooie Westmaas verdient dat.

Hierna sprak burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard, de heer C. Aptroot, de jubilerende vereniging toe. Hij roemde de professionele manier waarop de Oranjevereniging al een eeuw lang festiviteiten en herdenkingen voor jong en oud organiseert. Ook benadrukte hij haar werk voor de lokale verbondenheid mee de Oranjevereniging het cement tussen de stenen van Westmaas is.

Namens het gemeentebestuur van de gemeente Hoeksche Waard reikte hij een oorkonde aan Sebastian uit en vervolgens kregen alle bestuursleden een fraai fotoboek van alle dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard.

Tenslotte sprak de heer A. van der Pols uit Zuidland, ambassadeur van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV),  waarderende woorden voor het werk van de Oranjevereniging van Westmaas. Hij noemde het werk van de KBOV, die probeert de Oranjeverenigingen in ons land zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun belangrijke werk, namelijk het bevorderen van de relatie tussen de Oranjevereniging en de gemeenschap. Hierna reikte hij de Bondsvlag met 4 sterren uit, waarbij elke ster voor 25 jaar staat.

Nadat Sebastian beide sprekers voor hun felicitaties en mooie woorden had bedankt, bleef men onder het genot van muziek, een hapje en een drankje nog enige tijd bijeen.

Zaterdag 23 september 2023

De volgende dag, zaterdag 23 september, was er de gehele dag feest. Omdat het weer ’s morgens minder fraai was, werden de ochtendactiviteiten in de kerk gehouden. Die begonnen met een optreden van het koor “Onderling Genot” dat een zeer gevarieerd programma uitvoerde.  Daarna traden de Zusjes Van Wanrooy op, die op de hun bekende wijze de aanwezigen in feeststemming wisten te brengen. Tenslotte werd het ochtendgedeelte afgesloten met het drinken van oranje bitter waarbij op de Koning een toost werd uitgebracht.

Het middagprogramma kon geheel buiten worden uitgevoerd. En waren voor de kinderen diverse workshops zoals die van Lisalotte dance & events, Korfbalvereniging Oranje-Zwart e.a. Er was een mooie snoepwinkel waar de kinderen een lekkere traktatie konden krijgen. Van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur konden de aanwezigen de oude legervoertuigen van Keep Them Rolling bezichtigen, die met 8 voertuigen Westmaas bezocht. Tenslotte was er een demonstratie van de Brandweer Westmaas-Mijnsheerenland waarbij de kinderen mochten blussen. De brandweer sloot af met een praktijk geval en liet zien wat er gedaan moet worden om iemand uit een gekantelde auto te bevrijden. 

’s Avonds was er een jubileumfeest in de evenementenlocatie van De Koningshoeve dat door bijna 400 aanwezigen werd bezocht. Hiermee kwam een einde aan de festiviteiten van onze 100-jarige Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas.