ANBI

Bij beschikking d.d. 21 april 2018 is de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas per 1 januari 2018 door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt.

Naam en RSIN-nummer:
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas
RSIN (fiscaal nummer) 815039591
Bankrekening IBAN:
NL03 RABO 0369 9127 99
Contactgegevens:
Leeuwendaal 46
3273 XD Westmaas
0186 – 571797
RMBelder@hetnet.nl

De samenstelling van het bestuur is te vinden op de pagina “organisatie” en het beleidsplan, jaarverslag en financieel overzicht vindt u op de pagina ‘statuten en documenten”