Wandelroute Sporen WOII

Van 2020 tot en met 2023 was er de wandelroute Sporen WOII die langs allerlei plekken in en rond Westmaas liep en van betekenis was voor enkele gebeurtenissen die zich in de oorlogsperiode in Westmaas voordeden. In plaats van de borden vindt u hier alsnog de hele route met daarin de informatie zoals deze op de borden te lezen was.