Verenigingsactiviteiten

Sinds haar bestaan is de Oranjevereniging van Westmaas betrokken bij o.m.:

 • het 25-jarig regeringsjubileum in van Koningin Wilhelmina in 1923, hetgeen aanleiding was om een Oranjevereniging in Westmaas op te richten;
 • de 5 mei-vieringen die na de bevrijding van Nazi-Duitsland in 1945 jaarlijks werden gehouden. De laatste decennia is dat eenmaal per 5 jaar;
 • het werk van de Federatie van Oranjeverenigingen Hoeksche Waard die in 1938 werd opgericht en zo’n 40 jaar actief is geweest;
 • de allegorische en historische optochten die vanuit die federatie werden georganiseerd;
 • het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana in 1973;
 • organisatie van oogstfeesten vanaf 1979 tot 1995;
 • de jaarlijkse fietspuzzeltocht die vanaf 1982 tot 1994 in samenwerking met de vereniging Veilig verkeer Nederland afdeling Westmaas-Mijnsheerenland werd georganiseerd;
 • het feest van 550-jaar Westmaas in 1990 waarvoor de Oranjevereniging in 1988 het initiatief nam;
 • het organiseren, vanaf 1996 jaarlijks en sinds 2002 eens in de twee jaar, van een dorpsfeest in Westmaas;
 • de uitgave van een jubileumboek dat in 1998 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging werd uitgegeven;
 • de deelname aan de jaarlijkse Stille Tocht naar het oorlogsmonument “Moeder” op 4 mei in Heinenoord;
 • een scholenproject in 2010 ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding van Nederland;
 • de beschikbaarstelling aan de schoolkinderen van een 2 euro-muntstuk in 2013 ter gelegenheid van de troonswisseling in dat jaar;
 • de uitgave van een oorlogsgedenkboek in 2015 getiteld “De oorlog in Westmaas – Herinneringen van (oud-)inwoners” dat in september 2015 door de toenmalige burgemeester van de gemeente Binnenmaas, mr. drs. A.J. Borgdorff, aan alle schoolkinderen van Westmaas is uitgereikt.
 • de organisatie van de jaarlijkse St. Nicolaasoptochten;
 • het jaarlijkse Zomeravondconcert dat in de maand juni door “Da Capo” op het kerkplein wordt gegeven; en
 • het organiseren van een jaarlijks Kerstcafé dat op de laatste zaterdag voor Kerst op het kerkplein wordt gehouden.

Door haar doelstelling breder op te vatten dan statutair is vastgesteld, probeert de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas zich in te zetten om de vitaliteit van onze dorpsgemeenschap Westmaas te bevorderen.