Programma

        Verjaardag Prinses Beatrix
        Koningsdag
        Seniorenmiddag
        4 en 5 mei
        Zomeravondconcert
        Dorpsfeest
        St. Nicolaasintocht
        Kerstcafé

Organisatie

       Bestuur, vrijwilligers en statuten
        Wat doet de Oranjevereniging?
        Historie
        ANBI

Meedoen

        Oproep vrijwilligers
        Lid worden
        Foto's

Overige informatie

        Vlaginstructie
        Ons Volkslied
        Nederlandse vlag
        Koninklijk wapen en Rijkswapen
        Koninklijk Huis

Doelstelling en bestuur

Doelstelling

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas stelt zich volgens haar statuten ten doel het bevorderen van festiviteiten en herdenkingsbijeenkomsten die verband houden met ons Koninklijk Huis. Voorts is zij actief bij activiteiten die in het kader van de 4 en 5 Mei-viering georganiseerd worden. Verder blijkt haar activiteit ook bij de jaarlijkse organisatie van het zomeravondconcert in de maand juni op het kerkplein in Westmaas, een bijeenkomst van senioren, de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in november en het Kerstcafé op het kerkplein op de laatste zaterdag voor Kerst.

Bestuur

Het bestuur is samengesteld als volgt:

• Sebastian van Etten, voorzitter, Cabbeweide 56;

• Rook Belder, secretaris-penningmeester, Leeuwendaal 46;

• Bianca Hagendoorn, bestuurslid, Prins Willem Alexanderlaan 57;

• Henk de Koning, bestuurslid, Botweg 1a;

• Piet van der Mark, bestuurslid, Mastland 3;

• Marieke Reulen, bestuurslid, Cabbeweide 66;

• Bart de Wit, bestuurslid, Vlaskkers 17.

Aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de evenementen, alsmede het betreden van het terrein waarop de activiteiten plaatsvinden, zowel voor deelnemers als publiek, is geheel voor eigen risico.

De Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid die het gevolg is van letselschade, verlies, schade aan en/of diefstal van goederen.

Het bestuur van de Oranjevereniging behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, eventuele wijzigingen in het programma aan te brengen of bepaalde activiteiten af te gelasten.