Programma

        Verjaardag Prinses Beatrix
        Koningsdag
        Seniorenmiddag
        4 en 5 mei
        Zomeravondconcert
        St. Nicolaasintocht

Organisatie

        Bestuur, vrijwilligers en statuten
        Wat doet de Oranjevereniging?
        Historie
        ANBI

Meedoen

        Oproep vrijwilligers
        Lid worden
        Foto's

Overige informatie

        Vlaginstructie
        Ons Volkslied
        Nederlandse vlag
        Koninklijk wapen en Rijkswapen
        Koninklijk Huis

Lid worden

Meld u nu aan

Als u nog geen lid bent van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas, meld u zich dan nu aan door middel van onderstaand formulier. Het kost u slechts € 10,00 per jaar, welk bedrag jaarlijks in januari via de automatische incasso van uw bankrekening wordt afgeschreven. Het formulier kan worden ingeleverd op het secretariaat: Leeuwendaal 46, 3273 XD Westmaas.

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Oranjevereniging “Koningin Wilhelmina” Westmaas en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas om jaarlijks, met ingang van 20.., in de maand januari de verschuldigde contributie van € 10,00 af te schrijven van:

Bankrekeningnummer IBAN:
Naam:
Tussenvoegsel:
Geslacht: M/V
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats : ……………………….
Westmaas, ……………..20..
(Handtekening)