Jaarverslag 2018 van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas

De eerste keer dat het bestuur in het pas begonnen 2018 bijeen was, was op zaterdagavond 13 januari toen bestuursleden en hun partners te gast waren bij de Koningshoeve waar het bestuursuitje, dat in 2017 door omstandigheden niet is doorgegaan, met een goed verzorgd diner en een zeer gezellig samenzijn plaatsvond.

Op donderdagavond 18 januari was een delegatie van het bestuur aanwezig in de kantine van GOZ waar de prijzen werden uitgereikt van de door PLUS Mijnsheerenland in het laatste kwartaal van 2017 gehouden sponsoractie. Onze vereniging kreeg een cheque van € 180,60. Daarnaast was er het zeer mooie gebaar van onze zustervereniging uit Mijnsheerenland die een bedrag van € 595,00 kreeg maar hiervan € 100,00 aan onze vereniging afstond in het kader van de financiering van het oorlogsgedenkteken.

Lampionoptocht

Drie weken daarna was er de traditionele lampionoptocht ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van onze voormalige vorstin, de huidige Prinses Beatrix. Onder begeleiding van de drumfanfare “Oranje Garde” Heinenoord en onder goede weersomstandigheden trokken zo’n 60 á 70 kinderen met hun ouders en grootouders door de straten van Westmaas. Naast onze verkeersregelaars waren we ook verzekerd van de aanwezigheid van onze dorpsagent. Na afloop werd er gezellig een glaasje limonade voor de kinderen en glühwein voor de ouderen gedronken.

Op 12 februari 2018 vond in De Munnik de ledenvergadering plaats. Van hetgeen daar besproken en besloten is, wordt verwezen naar het verslag van deze bijeenkomst.

Oorlogsgedenkteken

Op 14 april 2018 was het voor het dorp Westmaas en onze vereniging een bijzondere dag waarnaar menigeen lang naar uit heeft gezien. Toen is een sinds 2008 gekoesterde wens om ook in Westmaas een oorlogsgedenkteken te hebben in vervulling gegaan. Nadat in 2015 door Rook Belder een bundel over oorlogsverhalen van (oud-)inwoners van Westmaas was uitgegeven, kon ook de plaatsing van een oorlogsmonument worden gerealiseerd. Op de website www.oranjeverenigingwestmaas.nl is in het kort “het waarom in 2018 nog een oorlogsgedenkteken te plaatsen” uiteen gezet. Om 11.00 uur waren zo’n 180 personen aanwezig, waarvan zich 90 pct. tevoren had aangemeld deze ceremonie te bezoeken. Nadat Sebastian deze plechtigheid opende, hield burgemeester Borgdorff een korte inleiding. Hierna speelde Wim van Herk op zijn elektronische piano een voortreffelijke vertolking van “Hymn tot he Fallen” van John Williams. Ademloos werd dit door de aanwezigen aangehoord. Na een korte inleiding door dr. P.D. van Loo over “Waarom anno 2018 nog een gedenkteken plaatsen?” werd een gedicht door enkele scholieren voorgelezen.

Vervolgens gingen de aanwezigen naar buiten waar de burgemeester en diens echtgenote het monument onthulden, waarna 2 scholieren een krans legden. Hierna werd door de burgemeester de vlag gehesen en speelde Hugo Bestebreur “The Last Post” . Na 2 minuten stilte hield Eelse Bies, die het monument ontworpen had, een gedicht “De Traan” waarna de plechtigheid afgelopen was. Hierna ging het gezelschap naar De Munnik voor ontmoeting tot omstreeks 13.30 uur. De reacties die van de aanwezigen werden gehoord waren unaniem: een zeer plechtige en stijlvolle gebeurtenis waarop iedereen met veel dankbaarheid op terug kan kijken. Een groepje mensen (Rook Belder, Piet van der Mark, Jan Naeijé en Ben van der Schaaf , gaat de komende tijd zich beraden om er aan te werken dat in Westmaas met ingang van 2019 er een jaarlijks 4/5 mei herdenking/viering komt. Diverse aanwezigen vroegen daar na afloop van deze onthulling naar.

Seniorenbijeenkomst

Een week later, op zaterdag 21 april, werd er in samenwerking met onze zustervereniging uit Mijnsheerenland in “De Koningshoeve” de seniorenmiddag gehouden. Het koor Dolorcanto uit Zevenbergen verleende muzikale medewerking en het tweede deel bestond uit de bingo waarvoor alle prijzen gesponsord werden. Er werd enkele weken daarvoor een flyer bezorgd bij diegenen die voor het bezoek aan deze seniorenmiddag in aanmerking komen. Maar of het aan het mooie weer lag die dag of aan andere ons onbekende omstandigheden, de opkomst was erg matig, want er waren slechts 35 senioren aanwezig, die overigens wel van een plezierige middag hebben genoten.

Koningsdag

Koningsdag 2018: een bijzondere Koningsdag omdat onze koning dit jaar 5 jaar koning is. ’s Morgens werd met veel vrijwilligers begonnen met de inrichting van het kerkplein. Dankzij de medewerking van velen verliep dat erg goed. Om 10.20 uur werd begonnen met het ballonnen oplaten. Vervolgens was er de aubade waarbij de nieuw benoemde Leden in de Orde van Oranje-Nassau, te weten Herman van Dijk en Ben van der Schaaf door wethouder Van Etten, die namens de Gemeente Binnenmaas sprak, in het zonnetje werden gezet. Na de kinderoptocht, waaraan relatief veel kinderen meededen, was er de vrijmarkt en het oranjebitter drinken. Hiervoor was de belangstelling groot. Onder het genot daarvan was er een kinderdisco waaraan door verschillende kinderen werd deelgenomen.

Er waren voor het middagprogramma 3 springkussens geplaatst waarvan vanaf 12.30 uur tot 18.00 uur goed gebruik werd gemaakt. Om 15.30 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen waaraan 6 teams deelnamen. Als eerste eindigde het team De Horrenkijkers die met de wisselbeker naar huis mocht. Maar de vertegenwoordiger van dat team gaf na afloop de beker aan Claudia Schipper uit Westmaas die al jaren actief is bij de Westmaasse volksspelen.

Vanaf 16.45 tot 19.00 uur was er op het kerkplein een heel plezierig samenzijn met muziek, dans, eten en drinken. Zo’n 350 á 400 mensen waren daarbij aanwezig. De weersvooruitzichten voor Koningsdag waren niet al te rooskleurig. Maar de werkelijkheid was anders, want met uitzondering van enkele regenspetters in de middag, is het de gehele dag – weliswaar soms koud- zeer acceptabel weer geweest.

4 Mei-herdenking

Op vrijdagavond 4 mei 2018 werden de doden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Westmaas werd door onze vereniging bloemen bij “De Traan” gelegd, hetgeen ook door enkele andere inwoners werd gedaan. Om 20.00 uur werd de vlag gehesen die om 18.00 uur halfstok was gezet. Vanuit de gemeente Binnenmaas gebeurde dat zoals te doen gebruikelijk door de “Stille Tocht” die vanuit “De Tienvoet” te Heinenoord onder leiding van “Da Capo” startte en langs de algemene begraafplaats van Heinenoord voerde. Bij het monument “Moeder” sprak wethouder Van Etten namens het gemeentebestuur. Aan deze tocht, die in stilte werd gehouden, namen enkele honderden mensen deel.

Keep Them Rolling

De laatste zaterdag van mei was het druk in ons dorp. Toen werd er de jaarlijkse actie “Geven voor Jon Leven” gehouden. Maar tussen 12.00 en 12.30 uur werd de Breestraat in beslag genomen door een 20-tal originele legervoertuigen die WOII hebben meegemaakt. De organisatie van “Keep Them Rolling” had aangekondigd om deze dag, die startte in Oud-Beijerland, ook Westmaas aan te doen. Eelse Bies gaf desgevraagd een toelichting op het oorlogsgedenkteken “De Traan”, waarna 2 minuten stilte in acht werden genomen. Vervolgens werd er door de heer Van der Hoek van “Keep Them Rolling” een krans gelegd en las Eelse Bies het dicht “De Traan” voor. Hierna vertrokken de chauffeurs met hun indrukwekkende voertuigen richting Munnikenweg. Het was een bijzonder schouwspel dat vergelijkbaar was met een “invasie” door de geallieerden.

Voor de achtste achtereenvolgende maal werd het jaarlijkse zomeravondconcert gehouden, ter afsluiting van de activiteiten van de vereniging en de laatste muziekoptredens van “Da Capo” voor hun vakantie. Dat gebeurde op woensdagavond 27 juni 2018. Het concert, dat door 65 personen bezocht werd, vond onder goede weersomstandigheden plaats.

Bestuursuitje 2018

Na de zomervakantie werd op zaterdag 5 oktober het jaarlijkse bestuursuitje georganiseerd. Bianca en Marieke hadden een rondvaart in Dordrecht georganiseerd, die vooraf ging met een kleine lunch en een stadswandeling. Het was een geweldige middag met zomers weer, zodat iedereen van vele dingen van deze oudste stad van Holland kon genieten. ’s Avonds waren we te gast bij Henk en Mariëlle de Koning waar we een uitstekend verzorgd diner in De Koningshoeve kregen.

Samenwerking

Nadat we op 16 oktober jl. een brief richtten aan de Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard om met het oog op de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard over een aantal zaken na te denken op 20 november in het kerkelijk centrum De Munnik, kwam twee dagen later een soortgelijk verzoek van mevr. Marry Bender van het kabinet van de Gemeente Korendijk voor een beraad op 8 november 2018 in het gemeentehuis van Cromstrijen. Daar waren de verengingen in de gelegenheid hun wensen e.d. te uiten. Ook werd herhaalde malen door de aanwezige burgemeesters van Oud-Beijerland en Cromstrijen gewezen om zoveel mogelijk de krachten te bundelen waarvan ook sprake is in de brief van de Oranjevereniging van Westmaas.

Op 13 november 2018 vond in De Koningshoeve een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van de oranjeverenigingen van Mijnsheerenland en Westmaas en een delegatie van het CDA-bestuur met de lijsttrekker over het CDA-motto “Verbindend”. Het CDA wil ook na 1 januari 2019 regelmatig in gesprek gaan met lokale verenigingen en instellingen die de vitaliteit van een dorpskern uitstralen. Op die avond is gepleit voor een status aparte voor de oranjeverenigingen, juist omdat deze vereniging zich uitsluitend inzetten voor de eigen dorpsgemeenschap. Een suggestie die door de CDA-lijsttrekker in dank werd genoteerd. Op 20 november 2018 vond in De Munnik het overleg tussen de oranjeverenigingen uit de Hoeksche Waard plaats. Het resultaat was dat de 7 aanwezige verenigingen het belangrijk vinden gezamenlijk op te trekken om daardoor op de beste faciliteiten van de Gemeente Hoeksche Waard te kunnen rekenen.

St. Nicolaasintocht

Zaterdag 24 november 2018 was er weer de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in De Koningshoeve. Veel kinderen waren met hun ouders en grootouders naar de grote zaal van De Koningshoeve getrokken die Henk de Koning ons beschikbaar stelde. Nu was het de brandweer die te hulp moest komen om één van de pieten die in het nauw zat te bevrijden. Traditiegetrouw werd het dit feest weer bijgewoond door wethouder Van Etten. In een bomvolle zaal genoten weer veel kinderen van 09.30 tot circa 11.00 uur van de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn pieten. De opbrengst aan giften bedroeg dit jaar een ongekend hoog bedrag, namelijk € 171,75 tegen ruim          € 100,00 in 2017.

Waarderingstrofee

Tijdens een extra bestuursvergadering in De Koninghoeve om invulling te geven aan een alternatief voor de jaarlijkse seniorenmiddag die al vele jaren samen met de Oranjevereniging van Mijnsheerenland wordt georganiseerd, kreeg Rook Belder uit handen van wethouder A. Mol de waarderingstrofee uitgereikt van de Gemeente Binnenmaas. Rook kreeg deze trofee als waardering van het gemeentebestuur het werk dat hij al vele jaren verricht voor de Oranjevereniging, het Dorpsfeest, de Molenstichting, Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke, de muziekvereniging en de kerk. Naast de wethouder waren zijn directe familie en vrienden aanwezig om Rook met deze trofee geluk te wensen.

Dit waren de belangrijkste activiteiten van onze vereniging die zich in 2018 voltrokken. Eind dit jaar nemen wij afscheid van de Gemeente Binnenmaas, maar gelet op de indrukken die dit najaar zijn opgedaan in het kader van de contacten voor de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard, hebben wij alle vertrouwen dat, ook al lijkt de afstand dorp – gemeente groter, door een intensivering van de contacten met de nieuwe gemeente, onze vereniging hiermee haar voordelen kan doen.

Met een zeer gemotiveerd bestuur, ondersteund door verschillende vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten verrichten, was het mogelijk voor de Westmaasse bevolking vorenstaande activiteiten te organiseren. Het bestuur hoopt en vertrouwt er op ook in 2019 weer enthousiast aan de slag te gaan ten dienste van de Westmaasse samenleving.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2018:

Sebastian van Etten, voorzitter

Rook Belder, secretaris-penningmeester

Bianca Hagendoorn, lid

Marieke Reulen, lid

Henk de Koning, lid

Piet van der Mark, lid

Bart de Wit, lid

De secretaris                                                                                        De voorzitter


Vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 12 februari 2019.