Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas

Op 10 januari 2019 kwam voor het eerst in 2019 in vergadering bijeen en op donderdagavond 22 januari 2019 was er een delegatie van het bestuur aanwezig in de kantine van GOZ bij de bekendmaking van de PLUS-actie 2018. Hans Bogaerts maakte daar de uitslagen bekend van de actie die de afgelopen maanden was gehouden. Onze vereniging had € 214,18 gescoord + € 100,00 als bonusprijs. Het totaalbedrag van € 314,18 is op de bank overgemaakt.

Lampionoptocht

Op zaterdag 2 februari werd ter gelegenheid van de verjaardag van onze oud-vorstin, de huidige Prinses Beatrix, weer de traditionele lampionoptocht gehouden. Omdat de drumfanfare “Oranje Garde” Heinenoord, die ons verschillende jaren hierbij assisteerde, niet meer in de gelegenheid is dit te doen, verzorgde Henk de Koning passende muziek tijdens deze optocht. Ondanks het feit dat het wat regende namen er ruim 70 kinderen hieraan deel. Met hun ouders en sommige oma’s en opa’s liepen er een kleine 100 personen aan deze optocht mee. Na afloop werd er gezellig een glaasje limonade voor de kinderen met een stroopwafel genuttigd, terwijl de ouderen genoten van de geserveerde glühwein.

Op 12 februari 2019 vond in De Munnik de ledenvergadering plaats. Van hetgeen daar besproken en besloten is, wordt verwezen naar het verslag van deze bijeenkomst. Het is een bijeenkomst, weliswaar matig bezocht, waar goed werd nagedacht om met elkaar voor 2019 weer een programma te maken dat Westmaas recht doet.

Koninklijk Buffet

De belangstelling voor de jaarlijks seniorenmiddagen die we jaarlijks met de Oranjevereniging van Mijnsheerenland loopt jaarlijks terug. Daarom hebben beide besturen nagedacht om dit in een wat andere vorm te doen, namelijk een ontmoeting van senioren bij De Koningshoeve vergezeld van een hapje en een drankje.

Dat gebeurde in de vorm van een stampottenbuffet dat waarvoor zich 119 personen hadden opgegeven. Het eten was prima, alles was goed getimed, de mensen hadden het geweldig naar hun zin, dus zeker voor herhaling vatbaar. In dit verband hulde aan Henk en Mariëlle en hun medewerkers en zeker niet in de laatste plaats aan de bestuursleden van de beide Oranjeverenigingen die op uitstekende wijze het personeel van “De Koningshoeve” behulpzaam was. Iedereen was vol lof over dit buffet, de accommodatie en de gezellige sfeer van elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Een geweldige avond!!!

Koningsdag

’s Morgens werd met veel vrijwilligers begonnen met de inrichting van het kerkplein. De weersvooruitzichten waren minder positief, want even daar voor had het flink geregend. Maar ondanks dat stond alles rond half tien gereed voor de festiviteiten die om 10.10 uur begonnen met het ballonnen oplaten. Daarna hees de burgemeester van de Gemeente Hoeksche Waard, de heer G. Veldhuijzen, de vlag en gingen de aanwezigen de kerk in om daar de aubade te laten plaats vinden. Da Capo speelde een openingsmars waarna Sebastian de aanwezigen welkom heette en stil stond bij het 40 jarig bestuurslidmaatschap van Rook Belder, die hij een door Anneke van Etten gemaakte replica overhandigde van het bronzen beeld van de Haan van de burgemeester zoals die in één van de Schetsen uit De pastorie te Mastland van ds. Van Koetsveld wordt verwoord. Na een Hollandse Medley van Da Capo dat met “De Zilvervloot” werd afgesloten, sprak burgemeester Veldhuijzen die in zijn toespraak o.a. stil stond bij het grote belang van vrijwilligers voor de lokale gemeenschap. Hij noemde daarbij ook de prestaties van Jany de Jongh die op 26 april 2019 de versierselen mocht ontvangen behorende bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Na de aubade volgde de kinderoptocht, waaraan relatief veel kinderen meededen. Omdat het weer niet aantrekkelijk was, bleef de belangstelling voor de vrijmarkt en de kinderdisco wat matig. Maar geleidelijk aan werd het drukker, ook tijdens het oranjebitter drinken. De fooienpot, bestemd voor de jaarlijks actie van “geven voor Jong Leven” bracht € 147,10 op.

Er waren voor het middagprogramma 3 springkussens geplaatst waarvan vanaf 12.30 uur tot 18.00 uur goed gebruik werd gemaakt. Om 15.30 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen waaraan 7 teams deelnamen en waarvoor weer veel belangstelling bestond. Als eerste eindigde het team ‘De dronken zee-egels’ waarbij Casper Ederzeel met de nieuwe wisselbokaal naar huis mocht gaan.

Vanaf 16.45 tot 19.00 uur was er op het kerkplein een heel plezierig samenzijn met muziek, dans, eten en drinken. Zo’n 300 á 350 mensen waren daarbij aanwezig. Het was de gehele dag vrij koud met zo nu en dan een spat regen, maar de zon vertoonde zich ook regelmatig en werd sterker naarmate de dag vorderde. Maar we zijn dankbaar dat we alle activiteiten op de gebruikelijke manier konden uitvoeren.

4 Mei-herdenking

Op zaterdag 4 mei 2019 vond de eerste dodenherdenking in Westmaas plaats. Deze ceremonie was goed voorbereid, waarbij geprobeerd is inhoudelijk een professioneel programma te bieden, ter vergelijken met elders te houden dodenherdenkingen waar men over de nodige ervaring beschikt.

Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst die om 19.00 uur in de Dorpskerk plaats vond, want zo’n 180 personen woorden deze dienst bij. Na welkom door de voorzitter hield de heer A. de Man, plv. voorzitter van de gemeenteraad van Hoeksche Waard een inleiding gevolgd door een muzikaal intermezzo van Bob van der Ent (viool) en Wim van Herk (piano). Daarna was er een boeiende toespraak van J.W.J. Kolf, neef van de verzetsstrijder Johannes Kolf die als gevolg van verraad werd doodgeschoten. Na een tweede muzikaal intermezzo was er een bijdrage van enkele schoolkinderen. Hierna werden er kransen en bloemen gelegd door de vertegenwoordigers van de Gemeente Hoeksche Waard, de Protestantse gemeente van Westmaas en de oranjevereniging. Aansluitend konden de aanwezigen de rode rozen die zij in de kerk kregen bij of rondom het monument leggen. Na vlag hijsen speelde Esther van der Mark The Last Post gevolgd door 2 minuten Stilte.

Hierna volgde de Stille Tocht naar de algemene begraafplaats waar kinderen bij de drie oorlogsgraven grafkaarsen plaatsten. Vervolgens ging de tocht terug naar de Munnik waar men koffie/thee/limonade kreeg. Hiermee kwam een einde aan de eerste dodenherdenking die in Westmaas plaatsvond en door iedereen zeer gewaardeerd werd.

Zomeravondconcert

Voor de negende achtereenvolgende maal werd het jaarlijkse zomeravondconcert gehouden, ter afsluiting van de activiteiten van de vereniging en de laatste muziekoptredens van “Da Capo” voor hun vakantie. Dat gebeurde op woensdagavond 3 juli 2019. Het concert, dat door ruim 70 personen bezocht werd, vond onder goede weersomstandigheden plaats en de aanwezigen genoten van het door “Da Capo” verzorgde repertoire.

Stichting Dorpsfeest Westmaas

Omdat het bestuur van de Stichting Dorpsfeest Westmaas niet meer voltallig kon worden, is voor een andere constructie gekozen. De stichting wordt als rechtspersoon opgeheven en vanuit de Oranjevereniging wordt een Werkgroep Dorpsfeest Westmaas gevormd die dezelfde activiteiten vanuit de rechtspersoon Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas gaat organiseren. De stichting werd op 25 september 2019 ontbonden en de aanwezige middelen zijn naar de Oranjevereniging over gebracht ten behoeve van het dorpsfeest.

St. Nicolaasintocht

Op zaterdag 23 november 2019 was er weer de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in De Koningshoeve. Veel kinderen waren met hun ouders en grootouders naar de grote zaal van De Koningshoeve getrokken die Henk de Koning ons beschikbaar stelde. Nu was het één van de pieten die de Sint verving want de Sint was in de polder blijven steken. Dankzij Patrick Luyendijk van De Spar arriveerde de Sint en kon het kinderfeest beginnen. bevrijden.

Wethouder Van Leenen verwelkomde de Sint en zijn pieten in het dorp Westmaas en woonde het gehele kinderfeest bij. In een bomvolle zaal genoten weer veel kinderen van 09.30 tot circa 10.30 uur van de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn pieten. De opbrengst aan giften bedroeg dit jaar een bedrag van € 133,65..

Kerstcafé

De eerste activiteit van de op 25 september 2019 gevormde Werkgroep Dorpsfeest Westmaas was de organisatie van een Kerstcafé dat op 21 december 2019 vanaf 18.30 tot circa 23.00 uur werd georganiseerd. Voor de kinderen werd er in De Munnik een film gedraaid. Het was een gezellig samenzijn op het kerkplein dat door velen werd bezocht.

Dit waren de belangrijkste activiteiten van onze vereniging die zich in 2019 voltrokken. Met een zeer gemotiveerd bestuur, ondersteund door verschillende vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten verrichten, was het mogelijk voor de Westmaasse bevolking vorenstaande activiteiten te organiseren. Het bestuur hoopt en vertrouwt er op ook in 2020 weer enthousiast aan de slag te gaan ten dienste van de Westmaasse samenleving.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019:

Sebastian van Etten, voorzitter

Rook Belder, secretaris-penningmeester

Bianca Hagendoorn, lid

Marieke Reulen, lid

Henk de Koning, lid

Piet van der Mark, lid

Bart de Wit, lid

De secretaris                                                                                        De voorzitter

Vastgesteld door de ledenvergadering van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas d.d. 13 februari 2019.