Read more

Jaarverslag 2018 van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas

De eerste keer dat het bestuur in het pas begonnen 2018 bijeen was, was op zaterdagavond 13 januari toen bestuursleden en hun partners te gast waren bij de Koningshoeve waar het bestuursuitje, dat in 2017 door omstandigheden niet is doorgegaan, met een goed verzorgd diner en een zeer gezellig samenzijn plaatsvond.

Op donderdagavond 18 januari was een delegatie van het bestuur aanwezig in de kantine van GOZ waar de prijzen werden uitgereikt van de door PLUS Mijnsheerenland in het laatste kwartaal van 2017 gehouden sponsoractie. Onze vereniging kreeg een cheque van € 180,60. Daarnaast was er het zeer mooie gebaar van onze zustervereniging uit Mijnsheerenland die een bedrag van € 595,00 kreeg maar hiervan € 100,00 aan onze vereniging afstond in het kader van de financiering van het oorlogsgedenkteken.

Lampionoptocht

Drie weken daarna was er de traditionele lampionoptocht ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van onze voormalige vorstin, de huidige Prinses Beatrix. Onder begeleiding van de drumfanfare “Oranje Garde” Heinenoord en onder goede weersomstandigheden trokken zo’n 60 á 70 kinderen met hun ouders en grootouders door de straten van Westmaas. Naast onze verkeersregelaars waren we ook verzekerd van de aanwezigheid van onze dorpsagent. Na afloop werd er gezellig een glaasje limonade voor de kinderen en glühwein voor de ouderen gedronken.

Op 12 februari 2018 vond in De Munnik de ledenvergadering plaats. Van hetgeen daar besproken en besloten is, wordt verwezen naar het verslag van deze bijeenkomst.

Oorlogsgedenkteken

Op 14 april 2018 was het voor het dorp Westmaas en onze vereniging een bijzondere dag waarnaar menigeen lang naar uit heeft gezien. Toen is een sinds 2008 gekoesterde wens om ook in Westmaas een oorlogsgedenkteken te hebben in vervulling gegaan. Nadat in 2015 door Rook Belder een bundel over oorlogsverhalen van (oud-)inwoners van Westmaas was uitgegeven, kon ook de plaatsing van een oorlogsmonument worden gerealiseerd. Op de website www.oranjeverenigingwestmaas.nl is in het kort “het waarom in 2018 nog een oorlogsgedenkteken te plaatsen” uiteen gezet. Om 11.00 uur waren zo’n 180 personen aanwezig, waarvan zich 90 pct. tevoren had aangemeld deze ceremonie te bezoeken. Nadat Sebastian deze plechtigheid opende, hield burgemeester Borgdorff een korte inleiding. Hierna speelde Wim van Herk op zijn elektronische piano een voortreffelijke vertolking van “Hymn tot he Fallen” van John Williams. Ademloos werd dit door de aanwezigen aangehoord. Na een korte inleiding door dr. P.D. van Loo over “Waarom anno 2018 nog een gedenkteken plaatsen?” werd een gedicht door enkele scholieren voorgelezen.

Vervolgens gingen de aanwezigen naar buiten waar de burgemeester en diens echtgenote het monument onthulden, waarna 2 scholieren een krans legden. Hierna werd door de burgemeester de vlag gehesen en speelde Hugo Bestebreur “The Last Post” . Na 2 minuten stilte hield Eelse Bies, die het monument ontworpen had, een gedicht “De Traan” waarna de plechtigheid afgelopen was. Hierna ging het gezelschap naar De Munnik voor ontmoeting tot omstreeks 13.30 uur. De reacties die van de aanwezigen werden gehoord waren unaniem: een zeer plechtige en stijlvolle gebeurtenis waarop iedereen met veel dankbaarheid op terug kan kijken. Een groepje mensen (Rook Belder, Piet van der Mark, Jan Naeijé en Ben van der Schaaf , gaat de komende tijd zich beraden om er aan te werken dat in Westmaas met ingang van 2019 er een jaarlijks 4/5 mei herdenking/viering komt. Diverse aanwezigen vroegen daar na afloop van deze onthulling naar.

Seniorenbijeenkomst

Een week later, op zaterdag 21 april, werd er in samenwerking met onze zustervereniging uit Mijnsheerenland in “De Koningshoeve” de seniorenmiddag gehouden. Het koor Dolorcanto uit Zevenbergen verleende muzikale medewerking en het tweede deel bestond uit de bingo waarvoor alle prijzen gesponsord werden. Er werd enkele weken daarvoor een flyer bezorgd bij diegenen die voor het bezoek aan deze seniorenmiddag in aanmerking komen. Maar of het aan het mooie weer lag die dag of aan andere ons onbekende omstandigheden, de opkomst was erg matig, want er waren slechts 35 senioren aanwezig, die overigens wel van een plezierige middag hebben genoten.

Koningsdag

Koningsdag 2018: een bijzondere Koningsdag omdat onze koning dit jaar 5 jaar koning is. ’s Morgens werd met veel vrijwilligers begonnen met de inrichting van het kerkplein. Dankzij de medewerking van velen verliep dat erg goed. Om 10.20 uur werd begonnen met het ballonnen oplaten. Vervolgens was er de aubade waarbij de nieuw benoemde Leden in de Orde van Oranje-Nassau, te weten Herman van Dijk en Ben van der Schaaf door wethouder Van Etten, die namens de Gemeente Binnenmaas sprak, in het zonnetje werden gezet. Na de kinderoptocht, waaraan relatief veel kinderen meededen, was er de vrijmarkt en het oranjebitter drinken. Hiervoor was de belangstelling groot. Onder het genot daarvan was er een kinderdisco waaraan door verschillende kinderen werd deelgenomen.

Er waren voor het middagprogramma 3 springkussens geplaatst waarvan vanaf 12.30 uur tot 18.00 uur goed gebruik werd gemaakt. Om 15.30 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen waaraan 6 teams deelnamen. Als eerste eindigde het team De Horrenkijkers die met de wisselbeker naar huis mocht. Maar de vertegenwoordiger van dat team gaf na afloop de beker aan Claudia Schipper uit Westmaas die al jaren actief is bij de Westmaasse volksspelen.

Vanaf 16.45 tot 19.00 uur was er op het kerkplein een heel plezierig samenzijn met muziek, dans, eten en drinken. Zo’n 350 á 400 mensen waren daarbij aanwezig. De weersvooruitzichten voor Koningsdag waren niet al te rooskleurig. Maar de werkelijkheid was anders, want met uitzondering van enkele regenspetters in de middag, is het de gehele dag – weliswaar soms koud- zeer acceptabel weer geweest.

4 Mei-herdenking

Op vrijdagavond 4 mei 2018 werden de doden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. In Westmaas werd door onze vereniging bloemen bij “De Traan” gelegd, hetgeen ook door enkele andere inwoners werd gedaan. Om 20.00 uur werd de vlag gehesen die om 18.00 uur halfstok was gezet. Vanuit de gemeente Binnenmaas gebeurde dat zoals te doen gebruikelijk door de “Stille Tocht” die vanuit “De Tienvoet” te Heinenoord onder leiding van “Da Capo” startte en langs de algemene begraafplaats van Heinenoord voerde. Bij het monument “Moeder” sprak wethouder Van Etten namens het gemeentebestuur. Aan deze tocht, die in stilte werd gehouden, namen enkele honderden mensen deel.

Keep Them Rolling

De laatste zaterdag van mei was het druk in ons dorp. Toen werd er de jaarlijkse actie “Geven voor Jon Leven” gehouden. Maar tussen 12.00 en 12.30 uur werd de Breestraat in beslag genomen door een 20-tal originele legervoertuigen die WOII hebben meegemaakt. De organisatie van “Keep Them Rolling” had aangekondigd om deze dag, die startte in Oud-Beijerland, ook Westmaas aan te doen. Eelse Bies gaf desgevraagd een toelichting op het oorlogsgedenkteken “De Traan”, waarna 2 minuten stilte in acht werden genomen. Vervolgens werd er door de heer Van der Hoek van “Keep Them Rolling” een krans gelegd en las Eelse Bies het dicht “De Traan” voor. Hierna vertrokken de chauffeurs met hun indrukwekkende voertuigen richting Munnikenweg. Het was een bijzonder schouwspel dat vergelijkbaar was met een “invasie” door de geallieerden.

Voor de achtste achtereenvolgende maal werd het jaarlijkse zomeravondconcert gehouden, ter afsluiting van de activiteiten van de vereniging en de laatste muziekoptredens van “Da Capo” voor hun vakantie. Dat gebeurde op woensdagavond 27 juni 2018. Het concert, dat door 65 personen bezocht werd, vond onder goede weersomstandigheden plaats.

Bestuursuitje 2018

Na de zomervakantie werd op zaterdag 5 oktober het jaarlijkse bestuursuitje georganiseerd. Bianca en Marieke hadden een rondvaart in Dordrecht georganiseerd, die vooraf ging met een kleine lunch en een stadswandeling. Het was een geweldige middag met zomers weer, zodat iedereen van vele dingen van deze oudste stad van Holland kon genieten. ’s Avonds waren we te gast bij Henk en Mariëlle de Koning waar we een uitstekend verzorgd diner in De Koningshoeve kregen.

Samenwerking

Nadat we op 16 oktober jl. een brief richtten aan de Oranjeverenigingen in de Hoeksche Waard om met het oog op de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard over een aantal zaken na te denken op 20 november in het kerkelijk centrum De Munnik, kwam twee dagen later een soortgelijk verzoek van mevr. Marry Bender van het kabinet van de Gemeente Korendijk voor een beraad op 8 november 2018 in het gemeentehuis van Cromstrijen. Daar waren de verengingen in de gelegenheid hun wensen e.d. te uiten. Ook werd herhaalde malen door de aanwezige burgemeesters van Oud-Beijerland en Cromstrijen gewezen om zoveel mogelijk de krachten te bundelen waarvan ook sprake is in de brief van de Oranjevereniging van Westmaas.

Op 13 november 2018 vond in De Koningshoeve een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van de oranjeverenigingen van Mijnsheerenland en Westmaas en een delegatie van het CDA-bestuur met de lijsttrekker over het CDA-motto “Verbindend”. Het CDA wil ook na 1 januari 2019 regelmatig in gesprek gaan met lokale verenigingen en instellingen die de vitaliteit van een dorpskern uitstralen. Op die avond is gepleit voor een status aparte voor de oranjeverenigingen, juist omdat deze vereniging zich uitsluitend inzetten voor de eigen dorpsgemeenschap. Een suggestie die door de CDA-lijsttrekker in dank werd genoteerd. Op 20 november 2018 vond in De Munnik het overleg tussen de oranjeverenigingen uit de Hoeksche Waard plaats. Het resultaat was dat de 7 aanwezige verenigingen het belangrijk vinden gezamenlijk op te trekken om daardoor op de beste faciliteiten van de Gemeente Hoeksche Waard te kunnen rekenen.

St. Nicolaasintocht

Zaterdag 24 november 2018 was er weer de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in De Koningshoeve. Veel kinderen waren met hun ouders en grootouders naar de grote zaal van De Koningshoeve getrokken die Henk de Koning ons beschikbaar stelde. Nu was het de brandweer die te hulp moest komen om één van de pieten die in het nauw zat te bevrijden. Traditiegetrouw werd het dit feest weer bijgewoond door wethouder Van Etten. In een bomvolle zaal genoten weer veel kinderen van 09.30 tot circa 11.00 uur van de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn pieten. De opbrengst aan giften bedroeg dit jaar een ongekend hoog bedrag, namelijk € 171,75 tegen ruim          € 100,00 in 2017.

Waarderingstrofee

Tijdens een extra bestuursvergadering in De Koninghoeve om invulling te geven aan een alternatief voor de jaarlijkse seniorenmiddag die al vele jaren samen met de Oranjevereniging van Mijnsheerenland wordt georganiseerd, kreeg Rook Belder uit handen van wethouder A. Mol de waarderingstrofee uitgereikt van de Gemeente Binnenmaas. Rook kreeg deze trofee als waardering van het gemeentebestuur het werk dat hij al vele jaren verricht voor de Oranjevereniging, het Dorpsfeest, de Molenstichting, Stichting Vrienden van ’t Huys te Hoecke, de muziekvereniging en de kerk. Naast de wethouder waren zijn directe familie en vrienden aanwezig om Rook met deze trofee geluk te wensen.

Dit waren de belangrijkste activiteiten van onze vereniging die zich in 2018 voltrokken. Eind dit jaar nemen wij afscheid van de Gemeente Binnenmaas, maar gelet op de indrukken die dit najaar zijn opgedaan in het kader van de contacten voor de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard, hebben wij alle vertrouwen dat, ook al lijkt de afstand dorp – gemeente groter, door een intensivering van de contacten met de nieuwe gemeente, onze vereniging hiermee haar voordelen kan doen.

Met een zeer gemotiveerd bestuur, ondersteund door verschillende vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten verrichten, was het mogelijk voor de Westmaasse bevolking vorenstaande activiteiten te organiseren. Het bestuur hoopt en vertrouwt er op ook in 2019 weer enthousiast aan de slag te gaan ten dienste van de Westmaasse samenleving.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2018:

Sebastian van Etten, voorzitter

Rook Belder, secretaris-penningmeester

Bianca Hagendoorn, lid

Marieke Reulen, lid

Henk de Koning, lid

Piet van der Mark, lid

Bart de Wit, lid

De secretaris                                                                                        De voorzitter


Vastgesteld door de ledenvergadering d.d. 12 februari 2019.Read more

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas

Op 10 januari 2019 kwam voor het eerst in 2019 in vergadering bijeen en op donderdagavond 22 januari 2019 was er een delegatie van het bestuur aanwezig in de kantine van GOZ bij de bekendmaking van de PLUS-actie 2018. Hans Bogaerts maakte daar de uitslagen bekend van de actie die de afgelopen maanden was gehouden. Onze vereniging had € 214,18 gescoord + € 100,00 als bonusprijs. Het totaalbedrag van € 314,18 is op de bank overgemaakt.

Lampionoptocht

Op zaterdag 2 februari werd ter gelegenheid van de verjaardag van onze oud-vorstin, de huidige Prinses Beatrix, weer de traditionele lampionoptocht gehouden. Omdat de drumfanfare “Oranje Garde” Heinenoord, die ons verschillende jaren hierbij assisteerde, niet meer in de gelegenheid is dit te doen, verzorgde Henk de Koning passende muziek tijdens deze optocht. Ondanks het feit dat het wat regende namen er ruim 70 kinderen hieraan deel. Met hun ouders en sommige oma’s en opa’s liepen er een kleine 100 personen aan deze optocht mee. Na afloop werd er gezellig een glaasje limonade voor de kinderen met een stroopwafel genuttigd, terwijl de ouderen genoten van de geserveerde glühwein.

Op 12 februari 2019 vond in De Munnik de ledenvergadering plaats. Van hetgeen daar besproken en besloten is, wordt verwezen naar het verslag van deze bijeenkomst. Het is een bijeenkomst, weliswaar matig bezocht, waar goed werd nagedacht om met elkaar voor 2019 weer een programma te maken dat Westmaas recht doet.

Koninklijk Buffet

De belangstelling voor de jaarlijks seniorenmiddagen die we jaarlijks met de Oranjevereniging van Mijnsheerenland loopt jaarlijks terug. Daarom hebben beide besturen nagedacht om dit in een wat andere vorm te doen, namelijk een ontmoeting van senioren bij De Koningshoeve vergezeld van een hapje en een drankje.

Dat gebeurde in de vorm van een stampottenbuffet dat waarvoor zich 119 personen hadden opgegeven. Het eten was prima, alles was goed getimed, de mensen hadden het geweldig naar hun zin, dus zeker voor herhaling vatbaar. In dit verband hulde aan Henk en Mariëlle en hun medewerkers en zeker niet in de laatste plaats aan de bestuursleden van de beide Oranjeverenigingen die op uitstekende wijze het personeel van “De Koningshoeve” behulpzaam was. Iedereen was vol lof over dit buffet, de accommodatie en de gezellige sfeer van elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Een geweldige avond!!!

Koningsdag

’s Morgens werd met veel vrijwilligers begonnen met de inrichting van het kerkplein. De weersvooruitzichten waren minder positief, want even daar voor had het flink geregend. Maar ondanks dat stond alles rond half tien gereed voor de festiviteiten die om 10.10 uur begonnen met het ballonnen oplaten. Daarna hees de burgemeester van de Gemeente Hoeksche Waard, de heer G. Veldhuijzen, de vlag en gingen de aanwezigen de kerk in om daar de aubade te laten plaats vinden. Da Capo speelde een openingsmars waarna Sebastian de aanwezigen welkom heette en stil stond bij het 40 jarig bestuurslidmaatschap van Rook Belder, die hij een door Anneke van Etten gemaakte replica overhandigde van het bronzen beeld van de Haan van de burgemeester zoals die in één van de Schetsen uit De pastorie te Mastland van ds. Van Koetsveld wordt verwoord. Na een Hollandse Medley van Da Capo dat met “De Zilvervloot” werd afgesloten, sprak burgemeester Veldhuijzen die in zijn toespraak o.a. stil stond bij het grote belang van vrijwilligers voor de lokale gemeenschap. Hij noemde daarbij ook de prestaties van Jany de Jongh die op 26 april 2019 de versierselen mocht ontvangen behorende bij haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Na de aubade volgde de kinderoptocht, waaraan relatief veel kinderen meededen. Omdat het weer niet aantrekkelijk was, bleef de belangstelling voor de vrijmarkt en de kinderdisco wat matig. Maar geleidelijk aan werd het drukker, ook tijdens het oranjebitter drinken. De fooienpot, bestemd voor de jaarlijks actie van “geven voor Jong Leven” bracht € 147,10 op.

Er waren voor het middagprogramma 3 springkussens geplaatst waarvan vanaf 12.30 uur tot 18.00 uur goed gebruik werd gemaakt. Om 15.30 uur werd begonnen met de Westmaasse volksspelen waaraan 7 teams deelnamen en waarvoor weer veel belangstelling bestond. Als eerste eindigde het team ‘De dronken zee-egels’ waarbij Casper Ederzeel met de nieuwe wisselbokaal naar huis mocht gaan.

Vanaf 16.45 tot 19.00 uur was er op het kerkplein een heel plezierig samenzijn met muziek, dans, eten en drinken. Zo’n 300 á 350 mensen waren daarbij aanwezig. Het was de gehele dag vrij koud met zo nu en dan een spat regen, maar de zon vertoonde zich ook regelmatig en werd sterker naarmate de dag vorderde. Maar we zijn dankbaar dat we alle activiteiten op de gebruikelijke manier konden uitvoeren.

4 Mei-herdenking

Op zaterdag 4 mei 2019 vond de eerste dodenherdenking in Westmaas plaats. Deze ceremonie was goed voorbereid, waarbij geprobeerd is inhoudelijk een professioneel programma te bieden, ter vergelijken met elders te houden dodenherdenkingen waar men over de nodige ervaring beschikt.

Het was een zeer indrukwekkende bijeenkomst die om 19.00 uur in de Dorpskerk plaats vond, want zo’n 180 personen woorden deze dienst bij. Na welkom door de voorzitter hield de heer A. de Man, plv. voorzitter van de gemeenteraad van Hoeksche Waard een inleiding gevolgd door een muzikaal intermezzo van Bob van der Ent (viool) en Wim van Herk (piano). Daarna was er een boeiende toespraak van J.W.J. Kolf, neef van de verzetsstrijder Johannes Kolf die als gevolg van verraad werd doodgeschoten. Na een tweede muzikaal intermezzo was er een bijdrage van enkele schoolkinderen. Hierna werden er kransen en bloemen gelegd door de vertegenwoordigers van de Gemeente Hoeksche Waard, de Protestantse gemeente van Westmaas en de oranjevereniging. Aansluitend konden de aanwezigen de rode rozen die zij in de kerk kregen bij of rondom het monument leggen. Na vlag hijsen speelde Esther van der Mark The Last Post gevolgd door 2 minuten Stilte.

Hierna volgde de Stille Tocht naar de algemene begraafplaats waar kinderen bij de drie oorlogsgraven grafkaarsen plaatsten. Vervolgens ging de tocht terug naar de Munnik waar men koffie/thee/limonade kreeg. Hiermee kwam een einde aan de eerste dodenherdenking die in Westmaas plaatsvond en door iedereen zeer gewaardeerd werd.

Zomeravondconcert

Voor de negende achtereenvolgende maal werd het jaarlijkse zomeravondconcert gehouden, ter afsluiting van de activiteiten van de vereniging en de laatste muziekoptredens van “Da Capo” voor hun vakantie. Dat gebeurde op woensdagavond 3 juli 2019. Het concert, dat door ruim 70 personen bezocht werd, vond onder goede weersomstandigheden plaats en de aanwezigen genoten van het door “Da Capo” verzorgde repertoire.

Stichting Dorpsfeest Westmaas

Omdat het bestuur van de Stichting Dorpsfeest Westmaas niet meer voltallig kon worden, is voor een andere constructie gekozen. De stichting wordt als rechtspersoon opgeheven en vanuit de Oranjevereniging wordt een Werkgroep Dorpsfeest Westmaas gevormd die dezelfde activiteiten vanuit de rechtspersoon Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas gaat organiseren. De stichting werd op 25 september 2019 ontbonden en de aanwezige middelen zijn naar de Oranjevereniging over gebracht ten behoeve van het dorpsfeest.

St. Nicolaasintocht

Op zaterdag 23 november 2019 was er weer de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in De Koningshoeve. Veel kinderen waren met hun ouders en grootouders naar de grote zaal van De Koningshoeve getrokken die Henk de Koning ons beschikbaar stelde. Nu was het één van de pieten die de Sint verving want de Sint was in de polder blijven steken. Dankzij Patrick Luyendijk van De Spar arriveerde de Sint en kon het kinderfeest beginnen. bevrijden.

Wethouder Van Leenen verwelkomde de Sint en zijn pieten in het dorp Westmaas en woonde het gehele kinderfeest bij. In een bomvolle zaal genoten weer veel kinderen van 09.30 tot circa 10.30 uur van de aanwezigheid van Sinterklaas en zijn pieten. De opbrengst aan giften bedroeg dit jaar een bedrag van € 133,65..

Kerstcafé

De eerste activiteit van de op 25 september 2019 gevormde Werkgroep Dorpsfeest Westmaas was de organisatie van een Kerstcafé dat op 21 december 2019 vanaf 18.30 tot circa 23.00 uur werd georganiseerd. Voor de kinderen werd er in De Munnik een film gedraaid. Het was een gezellig samenzijn op het kerkplein dat door velen werd bezocht.

Dit waren de belangrijkste activiteiten van onze vereniging die zich in 2019 voltrokken. Met een zeer gemotiveerd bestuur, ondersteund door verschillende vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten verrichten, was het mogelijk voor de Westmaasse bevolking vorenstaande activiteiten te organiseren. Het bestuur hoopt en vertrouwt er op ook in 2020 weer enthousiast aan de slag te gaan ten dienste van de Westmaasse samenleving.

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019:

Sebastian van Etten, voorzitter

Rook Belder, secretaris-penningmeester

Bianca Hagendoorn, lid

Marieke Reulen, lid

Henk de Koning, lid

Piet van der Mark, lid

Bart de Wit, lid

De secretaris                                                                                        De voorzitter

Vastgesteld door de ledenvergadering van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas d.d. 13 februari 2019.

Read more