Programma

        Verjaardag Prinses Beatrix
        Koningsdag
        Seniorenmiddag
        4 en 5 mei
        Zomeravondconcert
        St. Nicolaasintocht

Organisatie

        Bestuur, vrijwilligers en statuten
        Wat doet de Oranjevereniging?
        Historie
        ANBI

Meedoen

        Oproep vrijwilligers
        Lid worden
        Foto's

Overige informatie

        Vlaginstructie
        Ons Volkslied
        Nederlandse vlag
        Koninklijk wapen en Rijkswapen
        Koninklijk Huis

Organisatie

Bestuur

De mensen die in Westmaas rondom de activiteiten van Koningsdag e.d. activiteiten ontwikkelen doen dat vanuit de verenigingsvorm. De vereniging kent zo’n 400 leden en jaarlijks worden zij uitgenodigd de algemene ledenvergadering te bezoeken waar alle huishoudelijke zoals jaarverslag en financiën worden besproken en vastgesteld. Op deze wijze hebben leden dus direct invloed op de inhoud van het programma. Het bestuur komt jaarlijks 4 á 5 keer in vergadering bijeen. De vergaderingen, die nooit langer dan 1,5 uur duren, worden meestal in het kerkelijk centrum “De Munnik” gehouden.

Vrijwilligers

Naast een zevental bestuursleden, die zich met hart en ziel voor het werk van de Oranjevereniging inzetten, kan het bestuur rekenen op verschillende vrijwilligers die het bestuur terzijde staan. Dat loopt uiteen van verkeersregelaar, strepentrekken voor de volksspelen tot medewerking bij de opbouw en het afbreken van verschillende attributen die nodig zijn om het feest in Westmaas mede te doen slagen.

Statuten

De statuten van de Oranjevereniging ”Koningin Wilhelmina Westmaas”, die voor het laatst in april 1982 zijn herzien, kunnen worden gedownload. De statuten zullen in 2022 worden aangepast in verband met gewijzigde wet- en regelgeving.