Programma

        Verjaardag Prinses Beatrix
        Koningsdag
        Seniorenmiddag
        4 en 5 mei
        Zomeravondconcert
        St. Nicolaasintocht

Organisatie

        Bestuur, vrijwilligers en statuten
        Wat doet de Oranjevereniging?
        Historie
        ANBI 

Meedoen

        Oproep vrijwilligers
        Lid worden
        Foto's

Overige informatie

        Vlaginstructie
        Ons Volkslied
        Nederlandse vlag
        Koninklijk wapen en Rijkswapen
        Koninklijk Huis

ANBI gegevens

Bij beschikking d.d. 21 april 2018 is de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas per 1 januari 2018 door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI aangemerkt.

Bekijk hier het beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022.doc (in Word) of Beleidsplan 2023-2027.pdf (in pdf).

Bekijk hier het jaarverslag 2021  Jaarverslag 2021.pdf

Bekijk hier het financieel verslag 2021 Financieel jaaroverzicht 2021.pdf

De samenstelling van het bestuur is te vinden op de pagina "Vereniging".

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Bij brief d.d. 5 april 2018 heeft de belastingdienst het verzoek gehonoreerd voor de ANBI-status van de Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas.

Naam en RSIN-nummer: Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas RSIN (fiscaal nummer) 815039591

Bankrekening: IBAN NL03 RABO 0369 9127 99

Contactgegevens: Leeuwendaal 46, 3273 XD Westmaas, tel. 0186 - 571797, e-mail: RMBelder@hetnet.nl, website www.oranjeverenigingwestmaas.nl

Doelstelling: het bevorderen van festiviteiten, herdenkingsbijeenkomsten en dergelijke welke verband houden met het Nederlandse Koninklijk Huis. Om dit doel te bereiken organiseert de Oranjevereniging jaarlijks activiteiten en stimuleert zij deze activiteiten indien en voorzover deze in samenwerking met anderen plaatsvinden. De hiervoor benodigde middelen probeert zij bijeen te krijgen uit de jaarlijkse contributie van de leden, sponsorbijdragen van derden, advertentieopbrengst programmaboekje en subsidie van de Gemeente Binnenmaas.

Beleidsplan: Het beleidsplan 2018-2022 is op deze website opgenomen onder Organisatie.

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit 7 personen w.o. een voorzitter, secretaris-penningmeester. De wijze waarop het bestuur wordt benoemd is in de statuten geregeld.

Beloningenbeleid: Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en verrichten hun werk pro deo. Wel kunnen voor de vereniging gemaakte kosten worden gedeclareerd.

Activiteiten: Op jaarbasis bestaan die uit: 1. een lampionoptocht rond 31 januari, 2. een seniorenmiddag in maart of april, 3. Koningsdag op 27 april, 4. 4-Mei herdenking, 5. 5 Mei-viering indien 5 mei voor alle Nederlanders een vrije dag betekent, 6. Zomeravondconcert door lokale muziekvereniging in juni of juli en 7. Jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in Westmaas.

Financiele verantwoording 2018: Ontvangsten: Contributie leden € 3.162, Advertentie opbrengst € 2.040, Sponsoractiviteiten Koningsdag en St. Nicolaas € 3.503 Subsidie gemeente Binnenmaas € 970, Netto-opbrengst Bingo € 360, Rabo Clubkascampagne € 204, Bijdragen oorlogsgedenkteken € 8.058. Totaal ontvangsten bedragen € 18.387. Uitgaven: Activiteiten Koningsdag en St. Nicolaas € 4.332, Programmaboekjes € 2.593, Vergaderkosten , port, drukwerk € 778, Bankkosten, verzekeringspremies, e.d. € 755 en betaald aan Oorlogsgedenkteken € 12.114 Totale uitgaven bedragen € 20.572.