Wandelroute WOII Westmaas

Voor de wandelroute “Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas”, waarvoor sinds 2020 16 informatieborden in het dorp zijn geplaatst met fragmenten van gebeurtenissen in de oorlog, zijn nieuwe vragen geformuleerd. Dus zeker de moeite waard om deze route te lopen en de vragen te beantwoorden. De route is vanaf deze website te downloaden. Degenen die liever een print hiervan willen, kunnen die opvragen bij de secretaris van de oranjevereniging, Rook Belder, Leeuwendaal 46, Westmaas. Voorwaarde is dat deelnemers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven lopen en dat deze route liefst alleen of hooguit met 2 mensen tegelijk wordt gelopen als er tenminste 1,5 meter afstand gehouden kan worden. De Sporenroute kan met meer dan 2 mensen tegelijk gelopen worden indien zij uit één huishouden komen.

De borden blijven tot najaar 2022 staan. .

Wandelroute downloaden

Wandelroute Sporen uit de Tweede Wereldoorlog in Westmaas , herziene versie 2022.pdf